Hipertansiyon Tedavisi

Kan basıncı kontrolünde ilk yaklaşım tüm hastalar için ilaç tedavisi alsın ya da almasın yaşam tarzı değişikliğidir. Hastanın kardiyovasküler hastalıklar açısından riski değerlendirilmelidir. İdeal kiloya ulaşmak, sigarayı ve alkol tüketimini azaltmak, düzenli fiziksel egzersiz yapmak (haftada 3-4 gün — 30-45 dakika- egzersiz miktarınızı doktorunuzun ayarlaması önerilir), sağlıklı bir beslenme yüksek kan basıncını azaltmaya yardımcıdır ve dolayısıyla kalp hastalığı riskini de azaltmaya yardımcıdır.

Hipertansiyon amacıyla kullanılan başlıca ilaç grupları şunlardır: anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, anjiyotensin reseptör blokerleri, kalsiyum kanal blokerleri, diüretikle, beta blokerler ve alfa blokerlerdir. Bu ilaçlar tekli veya kombinasyon tedavisi şeklinde kullanılabilir. Aynı tablette iki farklı hatta üç farklı ilaç grubunu içeren preparatlar bulunmaktadır bu karar doktorunuz tarafından verilmelidir.

Dirençli Hipertansiyon

En az üç farklı ilaç grubundan ki bunlardan bir tanesi idrar söktürücü grup (diüretikler) olmalı, ilaçlar uygun dozlarda kullanılmalı ve doktorunuz önerdiği yaşam tarzı değişikliklerine rağmen istenilen kan basıncı hedeflerine ulaşılamamasıdır.

Diğer Yazılar

  • Hipertansiyonda İlk Muayene

    Hipertansif hastaların ilk muayenesinde fizik muayene ve ayrıntılı anamnezin yanında kan kreatinin, sodyum, potasyum, hemotokrit, açlık kan lipitleri ölçülmelidir.

  • Hipertansiyonda Hayat Boyu Tedavi

    Hipertansiyon tedavisi hayat boyu süren bir tedavidir…

  • Kan Basıncı ve Hipertansiyon

    İdeal kan basıncı için büyük tansiyonun 130 mmHG’nın, küçük tansiyonun da 80 mmHg ‘nin altında olması istenir. Hipertansiyonun sadece kalbe değil, birçok organa olumsuz etkisi vardır. Göz, böbrek, beyin en çok etkilenen organlardır.