Hipertansiyonda İlk Muayene

Hipertansif hastaların ilk muayenesinde fizik muayene ve ayrıntılı anamnezle beraber kan kreatinin, sodyum, potasyum, hemotokrit, açlık kan lipitleri ölçülmelidir. Bunun yanın spot idrar tahlili, elektrokardiyografi (EKG) çekilmelidir ve ayrıntılı fizik muayene yapılmalıdır. Yapılan bu tetkikler hastanın klinik durumunu anlamanın yanında hipertansiyonun sebebini de ortaya koyabilir.

Fakat, hipertansiyonun en sık sebebinin %90 -95 oranında “esansiyel” hipertansiyon olduğunu bilmek gerekir. Yani tansiyonun belirli bilinen bir neden olmaksızın yükselmesidir.

Özellikle böbrek hastalıklarına dikkat edilmelidir ve buna yönelik muayene yapılmalıdır. Hipertansiyon komplikasyonu geliştiğini düşündüğümüz hastalara ekokardiyografi (EKO), böbrek ultrasonografisi gibi daha ileri tetkikler yapmak gerekir ve hastalara göz ve nörolojik muayene de yönlendirmek gerekir.

Diğer Yazılar

  • Hipertansiyon Tedavisi

    Kan basıncı kontrolünde ilk yaklaşım tüm hastalar için ilaç tedavisi alsın ya da almasın yaşam tarzı değişikliğidir. Hastanın kardiyovasküler hastalıklar açısından riski değerlendirilmelidir.