Kalp Yetmezliği

Farklı sebeplerden dolayı kalbin vücuda gerekli olan kanı sağlayamamasıdır. Yetersiz kan akımından dolayı tüm vücut fonksiyonlarında bozulmalar olabilir. Kalp yetersizliği akut (ani gelişen) veya kronik (uzun süreli) olabilir.

Akut kalp yetersizliği sıklıkla kalp krizi sonrası meydana gelir bazen de kapak hastalığı sonrası olabilir. Kronik kalp yetersizliği ise semptomlar yavaş yavaş gelişir ve zamanla kötüleşir. Kalp yetmezliği hastalarının çoğu bu gruptadır.

Kronik kalp yetmezliğinde kalbin fonksiyonlarını tamamen geri getirecek bir tedavi yöntemi olmasa da verilecek ilaçlar hastanın hem ömrünü uzatmak hem de hastaneye yatışlarını azaltarak hayat kalitesini arttırmak mümkündür.Düzenli kontrollerin yanında hastanın da bu hastalığı iyi tanıması, işi sadece doktoruna bırakmaması önem arz etmektedir.

Kalp yetmezliği tedavisi sıkı bir doktor-hasta ilişkisi gerektirir.

  • Kalp Yetmezliğinde Kullanılan İlaçlar

    Kalp yetersizliğinde kullanılacak diğer ilaçlar örneğin baş ağrısı için alınan bir ağrı kesiciye dahi dikkat edilmelidir. Doktorunuz uygun bulduğu ilaçları kullanmak çok önemlidir, çünkü kalp yetersizliğini kötüleştirebilir…